Thành lập 9 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo kế hoạch nêu trên, UBBC tỉnh thành lập 9 đoàn kiểm tra, giám sát để thực hiện hai đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, đợt 1 được tiến hành từ ngày 22.3 đến ngày 26.3.2021, với các nội dung: nghe UBBC các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về cuộc bầu cử; về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương, thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử; việc nộp hồ sơ ứng cử và tình hình tự ứng cử (nếu có)… Đồng thời kiểm tra, giám sát thực tế ở một số địa phương, đơn vị tại cơ sở.

Trong khi đó, đợt 2 được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 26.4 đến ngày 29.4.2021, với nội dung kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, phân công các thành viên phụ trách công tác bầu cử; công tác thông tin tuyên truyền, công tác chuẩn bị khu vực bỏ phiếu; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử; kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; những vụ việc nổi cộm, nhạy cảm có liên quan cần quan tâm chỉ đạo, xử lý; việc niêm yết danh sách cử tri, viết và cấp phát thẻ cử tri; việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu; các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường – Chủ tịch UBBC tỉnh khẳng định, thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời giúp các địa phương, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử đánh giá đúng tình hình, kết quả và nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai sót, góp phần tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

TAGS