Thảo luận về thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận cơ sở

V.ANH |

Sáng qua 19.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2021 nhằm thảo luận, trao đổi công tác chuyên môn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ địa phương.

 

Tại hội nghị tập huấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 40 ý kiến trao đổi, thảo luận bằng văn bản và trực tiếp tại hội nghị xung quanh nhiều nội dung. Nhiều nhất là nhóm ý kiến về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Trong đó có thực trạng cán bộ Mặt trận cơ sở thiếu kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, đặc biệt là ban giám sát đầu tư cộng đồng không có chuyên môn sâu về xây dựng cơ bản nên triển khai giám sát gặp khó khăn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến phản ảnh, khối lượng công việc của Mặt trận cấp xã ngày càng nhiều nhưng cán bộ phó chủ tịch Mặt trận xã lại thuộc diện người hoạt động không chuyên trách, chế độ phụ cấp thấp không đảm bảo đời sống.

Hiện nay, việc xây dựng các mô hình ở cơ sở nhiều nhưng không đem lại hiệu quả thiết thực, đề nghị hướng dẫn xây dựng theo hướng Mặt trận chủ trì, đoàn thể phối hợp thực hiện…

Ghi nhận các ý kiến của cán bộ Mặt trận cơ sở, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ với những tâm tư, khó khăn và động viên cán bộ Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng thời giải đáp, trả lời các ý kiến chia sẻ tại hội nghị.

TAGS