Thực hiện Quyết định số 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lắng nghe để xây dựng chính quyền vững mạnh

VINH ANH |

Tiếp thu, trả lời kịp thời các ý kiến góp ý, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, là yêu cầu đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nhằm xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát Ban Cán sự đảng và Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: V.A
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát Ban Cán sự đảng và Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: V.A

Sau khi tổ chức khảo sát thực tế tại Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài nguyên - môi trường, cuối tuần qua, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Lê Trí Thanh - Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung giám sát việc thực hiện Quyết định số 2107 (ngày 30.12.2014) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân”.

Kênh phản biện quan trọng

Trình bày báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 2107, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 2107 trong các ủy viên và chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai đến sở, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.

Theo Quyết định 2107: Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thông báo kết quả tiếp thu ý kiến góp ý cho MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Riêng với những nội dung góp ý cần có thời gian thẩm tra, có liên quan đến nhiều ngành thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được góp ý. Nếu quá thời hạn trên, phải có văn bản trình bày rõ lý do cho chủ thể góp ý biết. Những vấn đề phức tạp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Trên cơ sở nội dung chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Cán sự đảng chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, giải trình các nội dung theo đề nghị của chủ thể giám sát.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, đề án liên quan đến việc triển khai thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể để lấy ý kiến tham gia góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội.

 Thực hiện Quyết định 2107, UBND tỉnh đã tiếp nhận và chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri khi được Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đề nghị; triển khai nghiêm túc công tác tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân...

Theo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, hiện nay các văn bản của Đảng, Nhà nước phần lớn chỉ quy định chung về phạm vi, đối tượng, phương pháp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; còn thiếu các quy định cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện các hình thức giám sát và phản biện dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, Trung ương cần sớm ban hành luật về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo đánh giá, qua 6 năm triển khai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định 2107 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân ổn định. Các vấn đề nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, hạn chế khiếu kiện đông người phức tạp.

Nghiêm túc lắng nghe góp ý

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 2017 của cá nhân, đồng chí Lê Trí Thanh - Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhận trách nhiệm chung đối với những hạn chế, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 2107 đã nêu trong báo cáo của tập thể.

Ngoài ra, đồng chí nhận thấy chưa thường xuyên chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề của UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về biện pháp khắc phục, đồng chí Lê Trí Thanh cho biết sẽ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân gắn với triển khai Quy định số 11 (ngày 18.2.2019) của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời định hướng, đề ra giải pháp thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 2107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt đoàn giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và người đứng đầu chính quyền quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, lưu ý trả lời kịp thời các ý kiến góp ý, kiến nghị từ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Ông Ca cho biết, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất rõ, nên khi nhận được văn bản kiến nghị chính đáng từ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thì Ban Cán sự UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp thu, phản hồi. Việc tiếp thu, trả lời sớm sẽ nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của Mặt trận. Về phía Mặt trận, những kiến nghị gửi đến UBND tỉnh đều được chắt lọc kỹ sau khi thực hiện kiểm tra, giám sát từ thực tiễn; chứ không chỉ “nghe nói” rồi kiến nghị không có cơ sở.

Tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, các nội dung Quyết định 2107 nếu thực hiện tốt sẽ giúp cho Quảng Nam rất nhiều, đặc biệt giúp củng cố chính quyền vững mạnh.

Ban Cán sự đảng và Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để phát huy tốt hơn, triển khai chặt chẽ hơn, với tinh thần “làm mọi cách để tiếp thu được ý kiến nhân dân một cách tốt nhất” thông qua các kênh Đoàn ĐBQH, HĐND, Mặt trận… Những ý kiến góp ý, kiến nghị, UBND tỉnh sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất, có trách nhiệm hơn trong thời gian sắp đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói: “Thể chế chúng ta ngoài lập pháp, hành pháp, tư pháp thì còn có thiết chế quan trọng qua kênh Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền. Chính vì thế, nếu phát huy tốt thì vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ được nâng cao hơn nữa. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cần phải quán triệt sâu sắc trách nhiệm giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhân dân”.

TAGS