Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp năm mới 2021

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 14.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 393 đại biểu tri thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh nhân dịp đón xuân mới năm 2021. Các đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi đến các đại biểu lời chúc mừng năm mới và khẳng định, năm 2020 là năm vô cùng khó khăn, thách thức đối với Quảng Nam; song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam đã vượt qua và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thành quả phát triển đó, có sự tham gia đóng góp rất tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí.

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại diện lãnh đạo các hội và trí thức, văn nghệ sĩ báo chí, kết luận buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, sau buổi gặp mặt và lắng nghe ý kiến đóng góp của các trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đầu năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo kết luận ghi nhận các ý kiến và giao các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp lý. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng cho rằng, những ý kiến đóng góp của các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tại buổi gặp mặt năm nay hết sức xác đáng đối với sự phát triển của tỉnh. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trao đổi làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu nêu ra, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, năm 2021, nếu khống chế được dịch bệnh Covid-19, kinh tế - xã hội Quảng Nam sẽ tiếp tục phát triển. Năm 2021 cũng là năm tỉnh tổ chức kỷ niệm 550 “Danh xưng Quảng Nam”, là dịp để trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí có nguồn cảm hứng, sáng tạo những công trình, sản phẩm, tác phẩm mới có giá trị, cùng chung tay đưa Quảng Nam phát triển…

TAGS