Tiên Phước bầu cử trưởng thôn, khối phố

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 26.12, hơn 18.300 cử tri đại diện hộ gia đình ở huyện Tiên Phước đi bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri khối phố Tiên Bình (thị trấn Tiên kỳ) tham gia bỏ biếu bầu trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: NGYỄN HƯNG
Cử tri khối phố Tiên Bình (thị trấn Tiên Kỳ) bỏ phiếu bầu trưởng khối phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trước ngày bầu cử, người dân các thôn, khối phố đã dọn vệ sinh môi trường tại điểm bỏ phiếu, đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trên một số tuyến chính tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Về công tác nhân sự, có 93 ứng cử viên ở 85 thôn, khối phố, trong đó 8 người là nữ (8,5%); ứng cử viên là đảng viên có 47 người (50,5%), chưa là đảng viên 46 người (49,5%).

Theo đánh giá, cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo công bằng, dân chủ và an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 92%. Kết quả đã bầu chọn ra 78/85 trưởng thôn, khối phố. Riêng thôn Bình Yên (xã Tiên Cảnh) và thôn Đại Tráng (xã Tiên Hà) chưa tổ chức bầu cử do dịch bệnh Covid-19; thôn 4 (xã Tiên An) và thôn 5 (xã Tiên Cảnh) bầu trưởng thôn không đạt; 3 thôn của xã Tiên Mỹ có kết quả sai nên sẽ tổ chức bầu bổ sung lại.

TAGS