Tiên Phước có 32 người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

D.LỆ |

(QNO) - Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Phước vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Tiên Phước đi bầu cử trong ngày bầu cử. Ảnh: D.L
Cử tri Tiên Phước tìm hiểu thông tin ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: D.L

Trong ngày bầu cử 23.5, Tiên Phước có 53.862 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,06%); có 3 xã cử tri không đi bầu cử đủ 100% là Tiên Lộc, Tiên Hiệp và Tiên Mỹ.

Theo kết quả công bố, trong 51 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, có 32 người trúng cử, khuyết 1 đại biểu so với số đại biểu cần bầu (33 đại biểu).

Ủy ban Bầu cử cấp xã tại Tiên Phước cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó có 316 người trúng cử trong tổng số 529 ứng cử viên, khuyết 1 đại biểu so với tổng số đại biểu được ấn định (317 đại biểu).

TAGS

Tiên Phước chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn

DIỄM LỆ |

(QNO) - Tiên Phước đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho ngày hội toàn dân đi bầu cử - ngày mai 23.5.