Tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên tăng so với cùng kỳ năm 2019

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Thông tin trên được Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nêu ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra sáng nay 17.6.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại điểm cầu tỉnh sáng 17.6. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Trong 6 tháng qua, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 90 đơn, thư (tăng 92% so với cùng kỳ năm 2019). Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 1 đơn tố cáo 1 đảng viên, kết luận tố cáo đúng và đúng một phần, đảng viên bị tố cáo có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật; theo đó, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy tiến hành khảo sát, nắm tình hình 8 đơn; chuyển 34 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lời 20 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; xếp lưu 26 đơn đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay gửi đơn lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới, đơn không đủ điều kiện giải quyết.

Trong khi đó, UBKT cấp huyện và cơ sở giải quyết tố cáo 13 đảng viên (tăng 62% so với cùng kỳ năm 2019) trong việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến nay, đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 13 đảng viên. Trong đó, 3 trường hợp tố cáo sai; 2 trường hợp tố cáo chưa có cơ sở kết luận; 8 trường hợp đơn tố cáo đúng và đúng một phần: 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức xử lý kỷ luật, 5 đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

TAGS