Tính toán điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

T.D |

(QNO) - Chiều 15/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì phiên họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT để xem xét, trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến về thực hiện kế hoạch, tính toán điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đánh giá nguồn thu, tình hình cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì phiên họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT về các nội dung sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Ảnh: T.D
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì phiên họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT về các nội dung sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Ảnh: T.D
Theo Sở KH&ĐT, giai đoạn 2021 - 2023 đã giao đạt 52% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (20.159, 486/38.923,876 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công vẫn còn nhiều vướng mắc khi xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế và khả năng giải ngân. Kế hoạch giải ngân không đạt tiến độ (2021 đạt 83,3%, 2022 đạt 73,5% và 2 tháng đầu năm 2023 giải ngân chỉ đạt 5%). Dự kiến sẽ hụt thu nguồn vốn đầu tư đến 6.000 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2021 - 2025, nên sẽ phải tính toán đến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp thực tế và nguồn lực của địa phương.
Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025  Ảnh TD
Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.  Ảnh: T.D

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan tiến hành rà soát cụ thể về nguồn lực, các công  trình đầu tư để lên danh sách cắt giảm, hoãn, giãn hoặc dừng (kỹ thuật) đầu tư vào cuối năm 2025 hoặc chuyển sang giai đoạn 2026 - 20230 để đầu tư. Các nghị quyết HĐND tỉnh nếu không hấp thụ vốn thì đề nghị dừng đầu tư hoặc bãi bỏ. Chậm nhất đến cuối tháng 3/2023, UBND tỉnh sẽ phải có báo cáo phân bổ vốn, hoàn chỉnh danh mục đầu tư sẽ cắt giảm hay điều chỉnh để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến.

Thường trực HĐND cũng đã thống nhất các báo cáo về phân bổ vốn các chương trình mục tiêu hay các nội dung khác, kể cả việc giải trình các kiến nghị của kiểm toán... sẽ được trình vào kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến.

TAGS