Trả lời kiến nghị cử tri liên quan quốc lộ 40B

T.B (tổng hợp) |

UBND tỉnh vừa có báo cáo trả lời ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX về vấn đề giao thông, trong đó có liên quan đến quốc lộ (QL) 40B.

Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến QL40B (tuyến Tam Kỳ đi Tiên Phước) và phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Theo UBND tỉnh, tuyến QL40B đã khởi công xây dựng, hiện nay các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tích cực vận động cử tri, nhân dân ủng hộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời đã chỉ đạo UBND các huyện Tiên Phước, Phú Ninh đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với việc nâng cao độ đường làm ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh hai bên đường (đoạn qua huyện Phú Ninh), UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh rà soát lấy ý kiến địa phương điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo hướng ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và nội dung đang được Sở Giao thông vận tải (GTVT) thẩm định, phê duyệt. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT sớm phê duyệt làm cơ sở triển khai thi công, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tương tự, cử tri huyện Phú Ninh đề nghị có phương án nâng cấp QL40B đảm bảo việc nâng đường không quá cao so với các nhà dân đang sinh sống dọc hai bên đường nhằm tránh gây ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc buôn bán, kinh doanh.

Theo UBND tỉnh, trong quá trình thi công dự án mở rộng nâng cấp QL40B qua địa bàn huyện Phú Ninh và Tiên Phước, thiết kế đã phê duyệt có nâng cao trình mặt đường một số đoạn để tận dụng kết cấu mặt đường hiện có; sau khi có kiến nghị của nhân dân hai bên tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiểm tra, điều chỉnh hạ cao trình bằng cách đào bỏ mặt đường cũ trước khi làm lại kết cấu mới; đồng thời đã yêu cầu UBND huyện Phú Ninh có trách nhiệm thông tin cho cử tri rõ.

Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Tranh, từ QL40B vào khu dân cư Tăk Rối, thôn 3, xã Trà Tập. Về kiến nghị này, UBND tỉnh cho rằng công trình cầu treo qua sông Tranh, từ QL40B vào khu dân cư Tăk Rối và một số công trình cầu khác đã được UBND tỉnh đề xuất bổ sung vào dự án xây dựng cầu dân sinh tỉnh Quảng Nam do Bộ GTVT triển khai tại Công văn số 120/UBND-KTN ngày 7.1.2019 và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh xúc tiến, lập thủ tục để thực hiện. Trường hợp do nguồn vốn thực hiện dự án của Bộ GTVT hạn chế, không thể triển khai công trình trong dự án xây dựng cầu dân sinh tỉnh Quảng Nam đề xuất, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ động xem xét, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My tham mưu triển khai trong các chương trình đầu tư khác.

TAGS