Triển khai thực hiện các nghị quyết Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 26.3, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương khẩn trương dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các nghị quyết (NQ) ban hành tại Kỳ họp thứ 22 (ngày 16.3), HĐND tỉnh khóa IX.

Cụ thể, Sở Kế hoạch - đầu tư, các sở, ngành liên quan: NQ 13 về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; NQ 17 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn; NQ 19 quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; NQ 20 quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Sở Tài chính: NQ 10/2021 quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn Quảng Nam; NQ 13/2021 quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; NQ 14/2021 quy định mức hỗ trợ ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hội đồng thẩm định, tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh; NQ 10 về phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; NQ 14 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; NQ 15 về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Sở NN&PTNT: NQ 12/2021 về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45  ngày 12.7.2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam; NQ 12 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng các dự án: đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã A Tiêng, Bhalêê, A Vương), thủy điện Sông Tranh 4, Khu đô thị Cồn Tiến (TP.Hội An).

Sở Tài nguyên và môi trường: NQ 11 về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 2016 - 2020 tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.

Sở Xây dựng: NQ 18 về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế: NQ 11/2021 về quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các văn bản dự thảo triển khai thực hiện các NQ HĐND tỉnh nêu trên được hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 2.4.2021.

Được biết, tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh đã thông qua 17 NQ.

TAGS

Bế mạc Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh (khóa IX): Thông qua 17 nghị quyết

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 16.3, HĐND tỉnh (khóa IX) bế mạc Kỳ họp thứ 22 sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.