Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II.2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 9.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1963/UBND-TH chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2020.

Theo đó yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm các giải pháp trong đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh.

Công văn nêu rõ: các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được, phải tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để, chủ động có phương án tích cực chữa trị cho người bị nhiễm (nếu có).

Các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động chuẩn bị các phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực ngành mình phụ trách nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực do tập trung nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, giảm đến mức thấp nhất các doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm; kịp thời chăm lo bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là người nghèo, người lao động mất việc làm, người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế; chủ động thực hiện ngay giải pháp huy động các nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh. Dự báo ngân sách tỉnh sẽ hụt thu, yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương đề xuất phương án cắt giảm nhiệm vụ chi (cả chi thường xuyên và chi đầu tư) chưa thật sự cần thiết trong dự toán 2020 để gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 15.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tập trung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình xây dựng trong mùa nắng, nhất là các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các dự án đang triển khai trong kế hoạch vốn năm 2020.

Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến các cuộc họp cần thiết, làm việc qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tích cực cải cách hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc nhằm tăng tính chủ động và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh quyết định công bố các danh mục thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công 3 địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, bộ phận một cửa của đơn vị, địa phương trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp thu các ý kiến thẩm định của các ban HĐND tỉnh để chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, khóa IX (tổ chức từ ngày 21 - 22.4.2020).

Các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời gửi kết quả rà soát cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp trước ngày 15.4.2020.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm trong điều kiện thực hiện đồng thời với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn; nhất là xử lý các tụ điểm phức tạp về các tệ nạn xã hội (trộm cắp, đánh bạc, mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy, tín dụng đen…); thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công Thương, NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường, LĐ-TB&XH, GD-ĐT, Y tế, VH-TT&DL, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm theo thẩm quyền.

TAGS