Trung ương lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết về tam nông

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 19.1, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo tổng kết.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 19.1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các ngành liên quan dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Nghị quyết 26 đã đề ra hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt, đồng bộ, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sau gần 13 năm thực hiện Nghị quyết 26, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt nhiều thành tựu quan trọng và có ý nghĩa to lớn, bao trùm, phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt mức khá cao 2,94%/năm; chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản tăng trưởng ở mức 8,17%/năm; cán cân thương mại liên tục xuất siêu; hàng nông sản của Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã về đích trước 1 năm rưỡi, với những thành tựu hết sức to lớn, toàn diện. Thu nhập trung bình ở nông thôn tăng nhanh hơn ở khu vực đô thị và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh - bình quân giảm 1,5%/năm. Môi trường cảnh quan ở nông thôn ngày càng được cải thiện, xuất hiện nhiều làng, xã xanh - sạch - đẹp…

Thu nhập của người dân ở nông thôn còn thấp. Ảnh: N.Đ
Thu nhập của người dân vùng nông thôn còn thấp. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh nhìn nhận, việc thực hiện Nghị quyết 26 còn nhiều hạn chế, tồn tại. Giá trị tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại và chưa bền vững; việc xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Thu nhập của người dân nông thôn còn thấp; chênh lệch vùng miền giữa đô thị và nông thôn còn cao, có xu hướng ngày càng sâu sắc. Môi trường nông thôn còn bị ô nhiễm, vai trò của cộng đồng chưa được phát huy tốt, nếp sống văn hóa của nông thôn - nơi gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ở một số nơi có nguy cơ bị mai một.

Theo gợi ý của chủ trì hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 26; phân tích nguyên nhân đối với những tồn tại, hạn chế; làm sâu sắc thêm các bài học kinh nghiệm, bổ sung các mục tiêu, quan điểm, giải pháp phù hợp với tình hình mới về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XIII) sắp tới.

Dự thảo báo cáo tổng kết đề xuất mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5 - 6%/năm. Tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn hơn 10%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt hơn 90% (theo tiêu chí hiện hành), đạt nông thôn mới nâng cao 50%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 15%; đào tạo nghề lao động nông thôn đạt 1,8 triệu lao động/năm. Thu nhập bình quân của dân cư nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%.

Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành một cường quốc về nông nghiệp trên thế giới. Người dân nông thôn có điều kiện phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông thôn thịnh vượng, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

TAGS