Ưu tiên đầu tư công trình ghi công liệt sĩ theo mức độ hư hỏng, xuống cấp

DIỄM LỆ |

(QNO) - Đề án “Tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026” được UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng nay 29.9.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình và Đề án “Tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026”. Ảnh: D.L
Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thay mặt UBND tỉnh trình bày Đề án “Tu sửa, nâng cấp NTLS và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026”. Ảnh: D.L

Theo tờ trình của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 73 NTLS có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư tu sửa, nâng cấp và xây mới. Cụ thể gồm 20.435 mộ, 24 tượng đài, 35 nhà bia/bia ghi tên liệt sĩ, 10 cổng ngõ, 24 tường rào, 36 sân hành lễ, 11 sân nền lối đi bộ, 71 hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh. Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài NTLS, cần xây mới 1 nhà bia và tu sửa, nâng cấp 10 nhà bia.

NTLS được chọn đầu tư phải xét chọn ưu tiên theo mức độ hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục. Chỉ xây dựng mới nhà bia ghi tên liệt sĩ trong NTLS đối với những nghĩa trang có từ 400 mộ trở lên.

Về định mức xây dựng mới, đối với các hạng mục trong NTLS, 7 triệu đồng/mộ, hơn 1,15 tỷ đồng/tượng đài, 460 triệu đồng/nhà bia, 300 triệu đồng/cổng ngõ...; tu sửa, nâng cấp tính theo thực tế nhưng không quá 70% giá trị xây mới. Đối với các hạng mục nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài NTLS, 1,6 tỷ đồng/nhà bia xây mới; tu sửa, nâng cấp nhà bia là 1,12 tỷ đồng/công trình.

Tổng nguồn vốn đầu tư cả giai đoạn 2022 - 2026 hơn 220 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và nguồn hỗ trợ của TP.Đà Nẵng.

Đề án sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ Ba. Ảnh: D.L
Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh sáng 29.9. Ảnh: D.L

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Đề án “Tu sửa, nâng cấp NTLS và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026” trình tại kỳ họp lần này là cần thiết, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ cũng như người dân. 

Ban Văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với mục tiêu, định mức kinh phí các hạng mục, kinh phí thực hiện như dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình; đồng thời đề nghị đại biểu HĐND tỉnh cho ý kiến đối với một số vấn đề liên quan.

TAGS