Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: “Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân”

T.CÔNG |

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tổ chức vào chiều qua 6.1, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh năm 2021 dù có nhiều áp lực, khó khăn, song Quảng Nam vẫn đạt nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Những nhiệm vụ đột phá được triển khai đồng bộ, tạo động lực quan trọng cho giai đoạn sắp tới, trong đó có đóng góp tích cực của công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng thời gian tới, sẽ còn nhiều thách thức mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền cần kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; đồng thời tăng cường tiếp dân, đối thoại nhân dân, giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ánh, giải quyết dứt điểm những đơn thư phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ đảng viên, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ động tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc phát sinh, nổi cộm có liên quan đến công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp...

TAGS