Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ

THANH BÌNH |

(QNO) - Chiều 24.12, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2021.

(Quang cảnh Hội nghị)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THANH BÌNH

Trong năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có sự đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, phục vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.

Về tham mưu tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, trong năm việc tổ chức các kỳ họp tuy gặp khó khăn, trở ngại nhất định do tác động từ yếu tố khách quan nhưng Văn phòng HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị chu đáo nội dung và điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo 6 kỳ họp của HĐND tỉnh diễn ra thành công bằng các hình thức khác nhau. Văn phòng HĐND tỉnh cũng tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 9 buổi tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh với 42 lượt công dân/26 vụ việc. Về xử lý đơn thư, văn phòng tiếp nhận 132 đơn các loại, trong đó 127 đơn đủ điều kiện; đã phân loại, tham mưu xử lý 121 đơn đủ điều kiện (đạt 95,3%).

Năm 2021, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chương trình công tác tổng thể của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và kế hoạch công tác của Văn phòng HĐND tỉnh để tham mưu triển khai thực hiện. Trong đó tập trung các nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình cụ thể của các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2021. Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị các nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TAGS