Văn phòng Tỉnh ủy được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

MỸ LINH |

(QNO) - Chiều nay 1.3, Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các cơ quan công tác Đảng. Ảnh: M.L
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối các cơ quan công tác Đảng. Ảnh: M.L

Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng gồm 8 thành viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trưởng khối năm 2021), Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Trường Chính trị tỉnh.

Năm 2021 các cơ quan trong khối thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt. Các cơ quan ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm; từng cơ quan chủ động đề ra mục tiêu, xây dựng và hoàn thành chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và toàn khối.

Các cơ quan thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và năm 2021. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, kết nghĩa giúp đỡ xã khó khăn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tổ chức đảng và các đoàn thể vững mạnh.

Đại diện các cơ quan trong khối phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: M.L
Đại diện các cơ quan trong khối phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.L

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, phát huy kết quả đạt được trong năm 2021. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng trong công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, khối nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Tỉnh ủy, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trường Chính trị tỉnh được chọn là Trưởng khối thi đua năm 2022.

TAGS