Văn phòng Tỉnh ủy được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 18.2, Khối thi đua công tác Đảng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh - Trưởng Khối thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua phát động ngay từ đầu năm, từng cơ quan trong khối đã chủ động tổ chức triển khai hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đáng chú ý, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo số 697 ngày 10.10.2019 của UBKT Trung ương về kết quả giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công và quản lý đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh... Trong khi đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Năm 2020, từng ngành trong khối phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hưởng ứng tích cực các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp của UBND tỉnh và phục vụ tốt nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Các cơ quan trong khối thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Tỉnh ủy năm 2019 và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

TAGS