NHÂN 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA (23/11):

Vun bồi thành quả của ngành Thanh tra

NGUYỄN ĐOAN |

Cùng chặng đường 25 năm Quảng Nam tái lập tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh trưởng thành về nhiều mặt, tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục vun bồi thành quả của ngành từ các thế hệ đi trước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chụp hình lưu niệm với các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ngành. Ảnh: V.A
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chụp hình lưu niệm với các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ngành. Ảnh: V.A

Vì quyền lợi công dân

Dấu ấn và cũng là bản lĩnh của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh được thể hiện đậm nét qua công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Qua đó, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các yêu cầu, bức xúc của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh, vững chắc.

Là địa phương đang trên đà phát triển, tình hình đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân tăng cao, nhất là trên lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Để tăng cường tính hiệu quả giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, Thanh tra tỉnh cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết chương trình phối hợp về tiếp công dân, giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân.

Những năm qua, Thanh tra tỉnh liên tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2020 Thanh tra tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thực hiện theo chương trình phối hợp, giai đoạn 2015 - 2021, với sự hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, Ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát, xác minh 1.902 vụ việc, phát hiện và kiến nghị 404 vụ việc sai phạm, thu hồi cho Nhà nước và nhân dân hơn 372 triệu đồng, 620m2 đất.

Trong khi đó, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 4.454 công trình, dự án đầu tư tại cơ sở, phát hiện và kiến nghị 594 vụ việc sai phạm, thu hồi cho Nhà nước và nhân dân hơn 24.050m2 đất và hơn 339 triệu đồng, xuất toán 285 triệu đồng.

Đồng thời đề nghị thanh toán đúng theo thực tế so với hồ sơ quyết toán, không quyết toán 1,16 tỷ đồng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, truy tố theo quy định của pháp luật một số trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh góp phần hạn chế sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình, dự án ở cơ sở.

Về hiệu quả của chương trình phối hợp, ông Nguyễn Phi Hùng đánh giá: “Trong 7 năm qua, các bên phối hợp đã tiếp hàng nghìn lượt người, tiếp nhận hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh; đề xuất giải quyết 196 vụ việc khiếu nại.

Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được các cơ quan phối hợp và xử lý đúng theo quy định. Từ đó, góp phần làm rõ tính chất, nội dung, quá trình giải quyết vụ việc của công dân, tạo cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công dân”.

Lắng nghe dư luận

Tăng cường công tác thanh tra ở những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, hay thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã được ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả.

Năm 2022 toàn ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và triển khai 193/193 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất.

Qua thanh tra, toàn ngành đã ban hành 193 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm gần 50,4 tỷ đồng và hơn 148.355m2 đất tại 600 đơn vị, cá nhân được thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 29 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm gần 44 tỷ đồng, 2.400m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 15,4 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm 59 tập thể, 70 cá nhân.

Đáng chú ý, qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 22 cá nhân với 2,534 tỷ đồng và 2.097m2 đất ở; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,76 triệu đồng. Cụ thể, UBND tỉnh trả lại cho 1 cá nhân 15 triệu đồng.

Núi Thành khôi phục tiền cho 13 trường hợp gần 2,6 tỷ đồng; bố trí đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất cho 4 trường hợp với diện tích 600m2 và công nhận quyền sử dụng đất cho 1 trường hợp với diện tích 1.356m2. TP.Hội An trả lại cho cá nhân 141,2m2 đất.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh nói, không ngừng rèn luyện để trưởng thành về nhiều mặt, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua đó góp phần vun bồi thêm vào thành quả của ngành từ các thế hệ cán bộ đi trước, chung sức xây dựng quê hương Quảng Nam phát triển.

Về định hướng hoạt động của năm 2023, toàn ngành tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác quản lý nhà nước; trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thanh tra ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia; tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng…

“Trong đó, chú trọng thanh tra công tác mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng đất công. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Tập trung theo dõi, chủ động nắm tình hình khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thực hiện thanh tra đột xuất; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra tính chính xác các kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương” - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

TAGS