Xây dựng niềm tin từ cơ sở

ĐỖ HUẤN |

Thời gian qua, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) ở các xã, phường trên địa bàn TP.Hội An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng niềm tin từ cơ sở…

Hói Muống (phường Cẩm Châu) được sửa chữa kè là một trong các công trình xây dựng được giám sát trong năm 2019. Ảnh: Đ.H
Hói Muống (phường Cẩm Châu) được sửa chữa kè là một trong các công trình xây dựng được giám sát trong năm 2019. Ảnh: Đ.H

Sâu sát

Sau khi sắp xếp, sáp nhập các thôn/khối phố, toàn TP.Hội An có 66 tổ hòa giải với 499 hòa giải viên ở cơ sở. Trong năm 2019, Ban TTND các xã, phường đã tổ chức 16 hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở với gần 1.381 lượt người tham dự, lực lượng này đã thực hiện và phối hợp hòa giải được hơn 136 vụ tranh chấp ở cơ sở (trong đó số vụ hòa giải thành công là 99 vụ, đạt tỷ lệ 73%). Nội dung hòa giải chủ yếu là mâu thuẫn gia đình, hàng xóm láng giềng và tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự…

Ông Lê Trung Tấn - Trưởng Ban TTND và GSĐTCCĐ xã Cẩm Kim cho biết, năm qua Cẩm Kim xảy ra nhiều vụ tranh chấp do công trình cầu Cẩm Kim đang xây dựng làm cho đất ở của người dân tăng giá. “Vì vậy mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư và ngay cả cha con, anh em trong gia đình cũng xảy ra khá nhiều và tốn công sức hòa giải rất lớn, thậm chí có trường hợp không thành công phải ra tòa” - ông Tấn nói.

Trong năm, Ban TTND các xã, phường cũng đã tiến hành 56 cuộc giám sát về giải quyết đơn thư của công dân; các khoản thu, chi trong trường học, chế độ chính sách người có công, trợ cấp hộ nghèo, hộ khó khăn; quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết chế độ cho đối tượng khuyết tật… và kiến nghị giải quyết 2 vụ việc. Bên cạnh đó, Ban TTND còn thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề nghị chính quyền giải quyết thấu đáo. Đồng thời kiến nghị chính quyền khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đô thị, đất đai, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân.

Hoạt động của HĐND - UBND xã cũng như cán bộ, đảng viên, công chức cũng được Ban TTND các xã, phường thường xuyên giám sát. Qua đó, cho thấy hoạt động của HĐND, UBND các xã, phường; đội ngũ cán bộ, công chức kể cả cán bộ bán chuyên trách luôn gần gũi, phục vụ nhân dân chu đáo, có thái độ đúng mực khi giao tiếp với nhân dân; công tác cải cách hành chính được chú trọng, quyền làm chủ nhân dân được phát huy…

Hiệu quả thiết thực

Hoạt động của Ban GSĐTCCĐ đã thể hiện rõ trách nhiệm và mối quan tâm với những vấn đề “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong năm, Ban GSĐTCCĐ các xã, phường đã ban hành các Quyết định giám sát các công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 2018 và được đầu tư mới năm 2019 với các công trình. Bao gồm: sửa chữa trường học tại địa phương, thiết chế văn hóa khối phố; nâng cấp trạm y tế phường, chợ, đường giao thông; các tuyến kênh mương; sửa chữa hội trường UBND xã, phường; công trình thu gom nước thải của thành phố (giai đoạn 2); xây dựng tiểu lâm viên khối Tân Lập - phường Tân An; công trình xây dựng hệ thống mương thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương; sửa chữa nhà văn hóa Sơn Phô I, sửa chữa kè Hói Muống, cải tạo đường Cửa Đại…

Qua 112 cuộc giám sát được tiến hành trong năm, Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện, kiến nghị xử lý 8 vụ việc. Nhìn chung các ý kiến, kiến nghị của các Ban GSĐTCCĐ các xã, phường đã được các ngành có chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu, chủ dự án tiếp thu và đề ra biện pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công của các công trình trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: “Lãnh đạo thành phố rất quan tâm và đặt vấn đề đúng mức vai trò vị trí MTTQ Việt Nam ở các xã phường, kể cả vai trò giám sát vì đây là tập hợp của các tầng lớp nhân dân, đại diện cho nhân dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Trong năm, các ban giám sát đã phát huy rất tốt, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với quê hương và nhân dân”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua công tác TTND và GSĐTCCĐ ở các xã phường vẫn còn tồn tại những hạn chế. Việc giám sát, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các địa phương và sinh hoạt của cán bộ, công chức tại địa bàn thôn, khối phố của một số ban TTND chưa được tiến hành thường xuyên. Một số ban GSĐTCCĐ khi giám sát còn mang tính dàn trải, các thành viên khi tham gia giám sát ngại va chạm... nên hiệu quả mang lại chưa cao...

Ông Võ Nể - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hay: “UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TTND và GSĐTCCĐ giám sát theo quy định của pháp luật. Việc tăng cường nâng cao năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại xã phường là cần thiết nên Mặt trận và ngành thanh tra các cấp cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tổ chức thực hiện cho các thành viên trong quá trình hoạt động”.

TAGS