Xem xét thành lập tổ thẩm định công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kinh nghiệm

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 30.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2022.

Quang cảnh phiên họp thứ II của Hội đồng TĐ-TK tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh phiên họp thứ hai của Hội đồng TĐ-TK tỉnh. Ảnh: N.Đ

Ban TĐ-KT tỉnh - cơ quan thường trực của Hội đồng TĐ-KT tỉnh cho biết, tại phiên họp thứ nhất của hội đồng đã xét đề nghị các danh hiệu và hình thức khen thưởng, gồm: 4 Huân chương Lao động các hạng, 10 Cờ thi đua của Chính phủ, 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đến nay, Ban TĐ-KT tỉnh đã thẩm định và tham mưu khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 370 tập thể; Cờ thi đua cho 93 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 29 cá nhân; Bằng khen cho 398 tập thể, 765 cá nhân; tặng thưởng 100 tấn xi măng/thôn cho 8 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 4 tỷ đồng cho nhân dân và cán bộ huyện Duy Xuyên đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới…

Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh thảo luận tại phiên họp. Ảnh: N.Đ
Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh thảo luận tại phiên họp. Ảnh: N.Đ

Hội đồng TĐ-KT tỉnh đánh giá, thời gian qua, công tác TĐ-KT đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, chính xác và tính tiêu biểu trong khen thưởng. Tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác vẫn duy trì ở mức cao gắn với quy định cụ thể về ưu tiên khen thưởng.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã thảo luận xem xét, bỏ phiếu cho ý kiến đối với các trường hợp tập thể, cá nhân được Ban TĐ-KT tỉnh trình theo báo cáo hồ sơ thẩm định, đề nghị khen thưởng các danh hiệu cấp nhà nước, cấp tỉnh theo quy định.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất xem xét thành lập tổ thẩm định công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kinh nghiệm theo đề tài (phạm vi cấp tỉnh) làm cơ sở tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh xét chọn, đề xuất khen thưởng, hoặc quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo đúng quy định, đảm bảo tính chặt chẽ, thực chất, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

TAGS