Xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân: Đối thoại, giải quyết ngay từ cơ sở

HÀN GIANG |

“Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân” là thông điệp mạnh mẽ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm mới 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và nghe ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày kiến nghị. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và nghe ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày kiến nghị. Ảnh: N.Đ

Phê bình vì sự chậm trễ

Nhiều lần có đơn kiến nghị nhưng UBND huyện Tiên Phước không có trả lời dứt điểm nên ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn 7, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) đã đến phản ánh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.

Ba vấn đề ông Tuấn trình bày liên quan đến thắc mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B đã được người đứng đầu UBND tỉnh lắng nghe; được đại diện Sở TN-MT giải đáp về thủ tục pháp lý, phương án hỗ trợ đối với hộ bị ảnh hưởng sau khi dự án hoàn thành...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phê bình chính quyền huyện Tiên Phước chậm xử lý, trả lời đơn công dân kiến nghị. Để có cơ sở giải quyết và trả lời cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu UBND huyện Tiên Phước rà soát việc bồi thường đối với trường hợp của gia đình ông Tuấn (giai đoạn 1). Nếu thực tế đã làm đường trên diện tích đất bị ảnh hưởng mà chưa chi trả bồi thường thì phải chi trả; trường hợp chi trả rồi cũng phải trả lời rõ cho công dân biết.

Đối với nguyện vọng được chia tách thửa của ông Tuấn, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, UBND huyện Tiên Phước căn cứ Quyết định số 15 ngày 5/11/2020 của UBND tỉnh để hướng dẫn, nếu đủ điều kiện thì điều chỉnh diện tích đất ở của gia đình lùi về phía sau, ra khỏi hành lang an toàn giao thông để tách thửa theo hạng mức quy định.

Liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2022 Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hai tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp sở. Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 22-CT/TU và các văn bản pháp luật có liên quan về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa thường xuyên.

Việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa đạt hiệu quả cao; một số vụ việc đã có kết luận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Công tác giải quyết, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam có trường hợp chưa đảm bảo theo đúng quy định. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thời gian xác minh, giải quyết còn chậm, để kéo dài so với quy định…

Không đùn đẩy trách nhiệm

Trên cơ sở đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 34 ngày 13/12/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và nghe ông Nguyễn Văn Tuấn phản ánh nội dung kiến nghị. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và nghe ông Nguyễn Văn Tuấn phản ánh nội dung kiến nghị. Ảnh: N.Đ

Nhìn nhận về các hạn chế và nguyên nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện nghiêm việc tiếp dân định kỳ, đột xuất, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

Chủ động nắm tình hình, chỉ đạo, phối hợp rà soát giải quyết dứt điểm và chịu trách nhiệm đối với kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, nổi cộm, kéo dài tại cơ sở, không để tụ tập đông người, vượt cấp, tạo thành “điểm nóng”, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp trên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, kịp thời triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp dưới trực tiếp trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

Cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thủ trưởng đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với dân.

Không thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, các chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền đối với các thông báo kết luận tiếp dân. Đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm rà soát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua. Từ đó, tham mưu tổ chức các cuộc kiểm tra đối với cấp ủy, đơn vị để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là các vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành dứt điểm, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân” - đồng chí Phan Việt Cường nói.

TAGS