Chuẩn hóa dữ liệu để sử dụng mã định danh công dân làm mã số thuế

VĂN DŨNG 05/01/2024 09:00

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xác định, việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị trong việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án 06).

Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: họ và tên; số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của MST để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Thuế Quảng Nam giải thích, việc chuyển đổi MST cá nhân theo mã định danh công dân không ảnh hưởng khó khăn tới người dân, ngược lại sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc xác định nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Khi dùng căn cước công dân làm MST để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế và sử dụng mã định danh để giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước khác thì người dân chỉ cần kê khai thông tin số định danh của mình. Điều này sẽ giảm phiền hà cho người dân và tăng hiệu quả quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch rõ ràng.

Mặt khác, việc tích hợp này cũng góp phần cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử…, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp (DN) và cộng đồng.

Những ngày này, cán bộ thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng như các chi cục thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế cập nhật, rà soát, thay đổi chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế một cách thuận lợi nhất.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Triển khai lộ trình rà soát dữ liệu MST cá nhân theo nhiều giai đoạn với mục tiêu tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của các MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang dữ liệu của Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp.

Thực tế cho thấy, đến ngày 19/12/2023 số lượng còn cần rà soát là 369.592 MST. Trong quá trình triển khai chuẩn hóa dữ liệu MST theo Đề án 06, Cục Thuế ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về dữ liệu MST cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp, có nhiều trường hợp nằm trong danh sách phải rà soát, tuy nhiên qua rà soát phát sinh người nộp thuế là chủ đất đã chết, mất tích, chưa thể làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu, dẫn đến khó khăn trong việc rà soát, chuẩn hóa MST.

Bên cạnh đó, dữ liệu thực tế về số căn cước công dân, chứng minh nhân dân trên hệ thống còn nhiều trường hợp đặc thù, không chính xác. Hoặc còn rất nhiều MST chưa xác định được mã định danh do thông tin người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, chính xác, do đó việc đối chiếu dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gặp rất nhiều khó khăn.

Ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nói riêng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân theo lộ trình, giai đoạn từ nay đến cuối năm theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Thuế cũng khuyến khích người nộp thuế là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình chính xác, tạo thuận lợi cho việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của ngành được nhanh chóng, thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuẩn hóa dữ liệu để sử dụng mã định danh công dân làm mã số thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO