Công khai, minh bạch, đúng trình tự công tác chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

BẢO NGUYÊN 07/07/2016 08:51

Đó là một trong những nguyên tắc của quy định về trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo quy định của UBND tỉnh, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong một số trường hợp như: nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư; sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư hoặc tiến độ đã cam kết tại bản cam kết thực hiện dự án hoặc theo các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định; theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài cũng bị dừng hoạt động.

Ngoài ra, dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động cũng bị chấm dứt hoạt động: Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư; cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư.

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án trong các trường hợp.

BẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công khai, minh bạch, đúng trình tự công tác chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO