Hiệp Đức kiến nghị gỡ khó lĩnh vực khoa học công nghệ

TRIÊU NHAN |

Cần gỡ khó về một số cơ chế, chính sách khoa học - công nghệ (KH-CN) cấp huyện, đẩy mạnh việc nhân rộng thành quả từ các đề tài/dự án/nhiệm vụ KH-CN vào thực tiễn... là kiến nghị của huyện Hiệp Đức mới đây.

 

Theo ông Trần Thọ - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng huyện Hiệp Đức, trong 10 năm qua, toàn huyện có 23 nhiệm vụ/đề tài/dự án KH-CN các cấp được triển khai. Trong đó có 3 đề tài/nhiệm vụ cấp tỉnh; riêng dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái Zebu trên địa bàn huyện Hiệp Đức” (từ 6/2020 tới 6/2023) được đánh giá là có sự lan tỏa sâu rộng, giàu tính ứng dụng.

“Với đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái Zebu trên địa bàn huyện Hiệp Đức”, huyện có chủ trương đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển giao thành quả từ đề tài/dự án bởi đây là nhiệm vụ có sức lan tỏa trong đời sống.

Mỗi con bò con 5 tháng đến 8 tháng có giá trị gấp 5 - 7 lần bò địa phương. Ngành nông nghiệp đang tham mưu huyện có kế hoạch nhân rộng mô hình và tiếp tục phát triển đàn bò BBB” - ông Thọ chia sẻ.

Theo ông Thọ, ở cấp huyện cũng có một số nhiệm vụ liên quan đến việc lai tạo cây keo tai tượng đầu dòng, nuôi trồng cây keo lai Úc gắn với chế biến sâu cũng được đánh giá hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ (nấm Nhì Tây, chè xanh Mỹ Thạnh và rượu cần dân tộc Sông Trà) và phát triển thành sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển giao, ứng dụng KH-CN tại Hiệp Đức vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước hết là trình độ dân trí không đồng đều, đội ngũ cán bộ KH&CN còn yếu, thường xuyên thay đổi vị trí việc làm, không có cán bộ chuyên trách.

Các nhiệm vụ KH-CN đối với cây trồng, con vật nuôi triển khai ở cơ sở rất tốt song do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh gần đây diễn biến quá phức tạp, ảnh hưởng tới năng suất, thành quả chung nên khó nhân rộng mô hình.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức chia sẻ, khó khăn của ngành KH-CN cấp huyện là các tổ chức, cá nhân đăng ký đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH-CN rất ít, năng lực nghiên cứu còn hạn chế nên số lượng nhiệm vụ đăng ký hằng năm rất ít.

Việc cấp kinh phí sự nghiệp KH-CN thời gian qua rơi vào những tháng cuối năm, do đó việc triển khai phê duyệt dự toán và thanh toán kinh phí cho các nhiệm vụ KH-CN chưa được kịp thời, thường phải nộp trả ngân sách.

Việc nghiên cứu, nhân rộng các đề tài đã được nghiên cứu, công nhận theo tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh tuy có thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Việt cho biết, huyện đã kiến nghị Sở KH-CN tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí sự nghiệp KH-CN hằng năm sớm để có cơ sở phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí trong năm và thực hiện thanh quyết toán các nhiệm vụ KH-CN phù hợp, hạn chế việc nộp trả lại ngân sách.

Đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất, hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn, thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...