Sở KH&CN tập huấn Luật Chuyển giao công nghệ

TR.NHAN |

(QNO) - Sở KH&CN vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 cho đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham dự lớp tập huấn Luật Chuyển giao công nghệ. Ảnh: TR.NHAN
Học viên tham dự hội nghị tập huấn Luật Chuyển giao công nghệ. Ảnh: Sở KH&CN

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Sỹ Đăng - Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ - Bộ KH&CN giới thiệu tổng quan chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; các nghị quyết của Đảng, Luật Chuyển giao công nghệ cùng một số quy định pháp luật khác liên quan đến chuyển giao công nghệ...

ThS. Đặng Quốc Huy (Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ) cũng trình bày về thẩm quyền thẩm định, trao đổi về công nghệ dự án đầu tư, trình tự thực hiện dự án đầu tư; giới thiệu Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP năm 2020…

TAGS