Sở TT-TT triển khai thực hiện tốt đề án chính quyền số ngay từ đầu năm 2021

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sở TT-TT vừa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của kế hoạch công tác năm 2021, ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở TT-TT đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ngay từ đầu năm cần bắt tay triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”; mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình hạ tầng mạng WAN kết nối đến cấp xã; nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh mạng; hệ thống giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của địa phương.

Đồng thời hoàn thiện nền tảng tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Quảng Nam và kết nối với các nền tảng khác của quốc gia tuân thủ theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Triển khai sử dụng có hiệu quả, đồng bộ, đảm bảo kết nối đến 100% cấp xã sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo mục tiêu đề ra…

Tại hội nghị, Sở TT-TT trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giấy khen của Giám đốc sở cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

TAGS

Chi bộ Sở TT-TT tổ chức Đại hội lần thứ IV

VINH ANH - V.TOÀN - V.HÀ |

* Đại hội Đảng bộ xã Bình Minh lần thứ XIII

(QNO) - Sáng nay 5.6, Chi bộ Sở TT-TT tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).