Tây Giang tập huấn ứng dụng các phần mềm điện tử giải quyết thủ tục hành chính

HIỀN THÚY |

(QNO) - Trong 4 ngày (từ 22 - 25.2), UBND huyện Tây Giang tổ chức tập huấn các ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống báo cáo LRIS, GLIS cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Các nội dung tập huấn được UBND huyện Tây Giang chia làm 4 lớp. Ảnh H.Thúy
Các nội dung tập huấn được UBND huyện Tây Giang chia làm 4 lớp. Ảnh H.Thúy

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Trung tâm CNTT-TT tỉnh và báo cáo viên Bưu chính viễn thông (VNPT)  tỉnh truyền đạt nhiều nội dung đối với hệ thống phần mềm một cửa điện tử; hướng dẫn cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; hướng dẫn lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký để ban hành hoặc chuyển xử lý lên lãnh đạo UBND huyện ký để ban hành; hướng dẫn vào sổ ban hành; hướng dẫn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hướng dẫn cách tạo tài khoản “Công dân điện tử”; đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam và nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu hồ sơ trực trực tuyến; cách nộp phí, lệ phí trực tuyến.

Đối với hệ thống báo cáo LRIS và GLIS hướng dẫn nhập liệu, báo cáo trình lãnh đạo phê duyệt; phê duyệt và ban hành báo cáo trên hệ thống hoặc trình tiếp cho lãnh đạo cấp huyện.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, trên mạng, hướng đến lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Qua đó, xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu điện tử tập trung, khắc phục tình trạng thất lạc, sai lệch thông tin, lưu trữ văn bản truyền thống; hướng đến chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian đến.

TAGS