Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12.7.2019 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025, đến nay toàn tỉnh có 93 lượt cơ sở được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh và 618 triệu đồng từ ngân sách huyện.

Tính đến nay, Sở KH&CN tiếp nhận 6 hồ sơ dự án và 1 phương án do UBND cấp huyện đề xuất đặt hàng thực hiện, đề nghị hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới.

Qua đó hỗ trợ đối với 2 dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu trên địa bàn huyện Hiệp Đức, kinh phí hỗ trợ hơn 2,37 tỷ đồng; Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống Tam Thanh với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ hơn 80 cơ sở với tổng kinh phí hơn 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành chức năng tiếp nhận và hỗ trợ 6 hồ sơ về sở hữu trí tuệ của 3 cơ sở sản xuất (doanh nghiệp tư nhân Thịnh miền Trung; hộ kinh doanh Vi vu bốn phương; hộ kinh doanh cơ sở dầu tràm Linh Vũ); hỗ trợ tham gia hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ…

Theo Nghị quyết 02, tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện phát triển hoạt động KH&CN giai đoạn 2019 - 2025 là 83,68 tỷ đồng. 

TAGS