Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp

QUẾ LÂM |

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng và 800 triệu USD tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp.

 

Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp (KCN) mới. Đề án đã đề ra những mục tiêu quan trọng cho định hướng thu hút đầu tư vào các KCN trong giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn năm 2030.

Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng có 6 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 1.066ha. Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể 3 KCN với diện tích tăng thêm 880ha. Tính đến cuối năm 2020, Đà Nẵng đã có 9 KCN, với 7 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, 1 KCN được chuyển đổi một phần và 1 KCN nằm ngoài quy hoạch các KCN giai đoạn đến.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 10.000 tỷ đồng và 800 triệu USD tổng vốn đầu tư vào các KCN. Trong đó, tăng dần tỷ suất thu hút đầu tư các dự án trên 1ha đất công nghiệp của KCN thêm khoảng 20% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Tỷ lệ KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100% vào năm 2025. Phấn đấu đáp ứng từ 30% nhu cầu nhà ở của người lao động trong KCN đến năm 2030. Giải quyết việc làm cho 2.000 lao động vào năm 2025 và 10.000 lao động vào năm 2030.

Đà Nẵng sẽ đầu tư hình thành 4 KCN mới có tổng diện tích 1.227ha theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, gồm KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Ninh và bổ sung vào quy hoạch 1 KCN mới. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN theo hướng công nghiệp chuyên sâu, hình thành các cụm liên kết công nghiệp với các KCN hiện hữu.

Cụ thể, KCN Hòa Nhơn sẽ thu hút đầu tư nhóm ngành nghề công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng cao cấp... Phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn hơn 100 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư 4 triệu USD/ha.

KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 với nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng điện và điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng. Phấn đấu thu hút ít nhất 1 dự án đầu tư có quy mô vốn hơn 50 triệu USD, ưu tiên thu hút dự án có suất đầu tư 4 triệu USD/ha.

Lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn vốn đầu tư là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế...

TAGS