Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại Thăng Bình

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 46 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Cụ thể, tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam là 160,27ha (từ 140,36ha tăng lên 300,63ha). Trong đó, diện tích đã thực hiện 51,3ha và diện tích mở rộng thêm 249,33ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Giảm chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Đông Quế Sơn tại xã Bình Phục và Bình Giang là 160,27ha (từ 246,42ha xuống còn 86,15ha). Trong đó, giảm chỉ tiêu sử dụng đất tại xã Bình Phục 60,27ha (từ 60,27ha xuống 0ha), giảm chỉ tiêu sử dụng đất tại xã Bình Giang 100ha (từ 186,15ha xuống 86,15ha).

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22.7.

TAGS