Phải sử dụng hiệu quả diện tích đất trong khu công nghiệp

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 25.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư và địa phương về tình hình sử dụng đất trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc sáng nay. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: D.L

Theo báo cáo, Công ty CP An Thịnh đang là chủ đầu tư KCN Đông Quế Sơn, diện tích đất sử dụng hơn 211ha. KCN thu hút 15 dự án đầu tư, diện tích đất cho thuê 34,58ha với tổng mức đầu tư hơn 19 triệu USD và 486 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 33,7% đất công nghiệp, giải quyết việc làm cho 3.100 lao động.

KCN Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Quảng Nam Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy đạt 85% trên diện tích đất công nghiệp được phê duyệt 390ha. Hiện nay có 78 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 4.107 tỷ đồng và hơn 501 triệu USD. Các công ty giải quyết việc làm cho 25 nghìn lao động.

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai là chủ đầu tư 2 KCN gồm Tam Thăng và Bắc Chu Lai. KCN Tam Thăng có tổng diện tích quy hoạch 197,13ha. Từ năm 2015 đến nay đã bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 155ha, đang tiếp tục thực hiện đối với diện tích còn lại. Trong đó đã cho thuê 150ha đối với 24 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 530 triệu USD và hơn 380 tỷ đồng. KCN Bắc Chu Lai có tổng diện tích 361,4ha, có 27 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư 4.817 tỷ đồng và 83,9 triệu USD.

KCN và hậu cần cảng Tam Hiệp tổng diện tích 417ha, có 31 dự án được cấp phép đầu tư. Công ty Đầu tư Chu Lai Trường Hải làm chủ đầu tư 2 KCN gồm KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, diện tích 243ha; KCN cảng và hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải, diện tích 142,3ha. Các đơn vị thuê lại đất của 2 KCN này đều đang hoạt động hiệu quả, sử dụng đất đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các chủ đầu tư KCN, địa phương phải sử dụng hiệu quả diện tích đất trong các KCN. Đối với việc thu hút đầu tư, tuyệt đối không tiếp nhận dự án dễ gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên xem xét đối với dự án áp dụng công nghệ hiện đại, có sản phẩm xuất khẩu gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án thuê đất để đó mà không sử dụng, tiến hành sản xuất, hoặc sử dụng không đúng mục đích, lãng phí đất. 

TAGS