Phú Ninh khó phát triển công nghiệp

TÂM ĐAN |

Trong khi Khu công nghiệp (KCN) Phú Xuân, xã Tam Đàn, đến nay chưa triển khai được thì tình hình hoạt động và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện Phú Ninh vẫn còn nhiều khó khăn.

Hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn Phú Ninh còn nhiều khó khăn.
Hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn Phú Ninh còn nhiều khó khăn.

Tại một hội nghị tiếp xúc cử tri gần đây, người dân nằm trong quy hoạch KCN Phú Xuân tiếp tục phản ánh tình trạng dự án quy hoạch quá lâu, đến nay chưa triển khai gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, đặc biệt là vấn đề xây dựng, sửa chữa, cơi nới nhà ở.

Theo báo cáo, hiện có 24 dự án đã đăng ký vào các cụm công nghiệp ở Phú Ninh với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 636,4 tỷ đồng. Đến nay có 20 dự án đang hoạt động, 2 dự án đang xây dựng, 1 dự án chưa triển khai thực hiện và 1 dự án đang dừng hoạt động. Tổng doanh thu năm 2020 ước đạt khoảng 895,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 24 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.042 lao động.

KCN Phú Xuân được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung với quy mô diện tích 365ha và phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn I với diện tích 108ha. Tuy nhiên, đến nay KCN Phú Xuân vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn chưa có cách tháo gỡ.

Mọi thứ mới chỉ nằm ở việc định hướng, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định triển khai KCN Phú Xuân theo hướng đa dạng hóa loại hình đầu tư, trong đó ưu tiên theo hướng KCN ứng dụng công nghệ cao hoặc dịch vụ.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh cũng khẳng định không thu hút đầu tư công nghiệp bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường sinh thái, để đạt được lợi ích kinh tế…

Trong khi đó, theo Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Phú Ninh, hiện nay trên địa bàn có 7 CCN (Chợ Lò, Phú Mỹ, Tam Đàn, Đồi 30, Tam Dân, Hòa Bình, Tam Lộc) theo quy hoạch phát triển CCN của tỉnh, với tổng diện tích hơn 236,6ha, tuy nhiên đến nay chỉ có 4 CCN đang hoạt động (Chợ Lò, Phú Mỹ, Tam Đàn, Đồi 30).

Hầu hết hạ tầng kỹ thuật các CCN đang thực hiện đầu tư dở dang. Có 3 CCN nằm trong quy hoạch phát triển CCN của tỉnh nhưng chưa được thành lập do chưa xác định được chủ đầu tư là Hòa Bình, Tam Dân và Tam Lộc.

Để phát triển hiệu quả CCN, huyện Phú Ninh kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí theo chủ trương của tỉnh về xây dựng khu xử lý nước thải tập trung cho CCN Tam Đàn, đồng thời có cơ chế tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng giai đoạn II; đầu tư khu xử lý nước thải tập trung với CCN Chợ Lò, Phú Mỹ.

Hiện nay, một số doanh nghiệp chưa sử dụng hết đất, sử dụng đất không hiệu quả tại CCN, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, tình hình sử dụng đất để có biện pháp thu hồi, tạo quỹ đất bố trí cho doanh nghiệp khác.

TAGS