Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai

M.ĐỨC |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa yêu cầu UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai.

Để đảm bảo đến ngày 30/6/2023 bàn giao mặt bằng sạch, đủ điều kiện cho thuê đất/giao đất cho chủ đầu tư dự án (451ha), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB của dự án phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan.

Cụ thể, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp đã thực hiện “dồn điền đổi thửa” theo phương án được UBND huyện Núi Thành phê duyệt ngày 6/7/2016 (3,08ha, 22 thửa), trong đó có một phần diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và một phần diện tích do UBND cấp xã quản lý (theo hồ sơ 64/CP), thì đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Phòng TN-MT, UBND xã Tam Anh Nam và các tổ chức làm nhiệm vụ GPMB của dự án rà soát, lập thủ tục thu hồi đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” đã được phê duyệt trước đây.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp (1,64ha, 22 thửa) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 64 ngày 27/9/1993 của Chính phủ (được ghi nhận tại Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lưu trữ tại Chi nhánh nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành), nhưng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cũng như Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành không cung cấp được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có thể do thất lạc), đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Phòng TN-MT, UBND xã Tam Anh Nam phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành và các tổ chức làm nhiệm vụ GPMB của dự án làm việc với các hộ gia đình, cá nhân để xác lập hồ sơ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đồng thời rà soát lại hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, thời điểm và nguồn gốc của người đang sử dụng đất để xác định lại diện tích sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp để lập thủ tục thu hồi đất...

TAGS