Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Anh 2

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa có nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh (Núi Thành).

Khu công nghiệp Tam Anh 2 được định hướng là khu công nghiệp sinh thái. Ảnh: Đ.Y
Khu công nghiệp Tam Anh 2 được định hướng là khu công nghiệp sinh thái. Ảnh: Đ.Y

Cụ thể, Khu công nghiệp Tam Anh 2 có địa giới hành chính thuộc xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, có ranh giới tiếp giáp: phía Đông Nam giáp Khu công nghiệp Tam Anh 1 và Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh; phía Đông Bắc giáp hành lang cách ly của tuyến đường dây điện 220KV; phía Tây Nam giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; phía Tây Bắc giáp Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc và đất quy hoạch đất công nghiệp.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 435,8ha được định hướng với các chỉ tiêu xây dựng đạt tiêu chí là khu công nghiệp sinh thái. Về lao động, số người lao động trung bình là khoảng 45 người/ha; tổng số người lao động toàn khu công nghiệp khoảng 20.000 người. Ngành nghề thu hút chính trong khu công nghiệp: Công nghiệp điện, điện tử, cơ khí; công nghiệp phụ trợ cơ khí; công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng, công nghệ mới.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung: rà soát chặt chẽ nội dung đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo khớp nối về hạ tầng kỹ thuật với các quy hoạch có liên quan.

Tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cần thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong khu vực thu hồi đất; giải quyết tốt các vấn đề về thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, đảm bảo an toàn môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Tổ chức lập hồ sơ khớp nối chung cho toàn bộ Khu công nghiệp Tam Anh phù hợp với Quyết định số 1737 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

TAGS

Cần lấp "khoảng trống" trong phát triển công nghiệp

THÀNH CÔNG - QUỐC TUẤN |

(QNO) - Góp ý báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về chuyên đề phát triển ngành công nghiệp chiều nay 4.6, các chuyên gia cho rằng Quảng Nam đã đi đúng hướng và tạo được động lực lớn cho phát triển, nhưng vẫn còn nhiều "khoảng trống" trong phát triển công nghiệp.