7.400 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

X.NGHĨA |

(QNO) - Ngày 13.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ban hành quyết định số 785 giao chỉ tiêu 7.400 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề năm 2014  cho 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng LĐ - TB và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả, trong đó có ít nhất 5% lao động là người khuyết tật và 40% lao động nữ được hỗ trợ học nghề.

X.NGHĨA