Đào tạo nghề cho 270 lao động nông thôn

D.L |

Trong 6 tháng đầu năm 2013, huyện Thăng Bình đã phối hợp với các trường dạy nghề mở 2 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. 70 người lao động ở xã Bình An đã học nghề mây - tre - đan để nâng cao tay nghề, phục vụ nhu cầu sản xuất của làng nghề. Một lớp nghề may công nghiệp cũng vừa được mở ở xã Bình Quý với 200 người theo học, nhằm tạo nguồn lao động cho một nhà máy may sẽ đi vào hoạt động ở khu vực này trong tháng 8.

D.L