Duy Xuyên: Đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động nông thôn

Mai Nhi |

Hôm qua 10.4, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 4.950 lao động nông thôn. Trong đó, chủ yếu là nghề trồng cây cảnh, rau an toàn, làm nấm, nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi gà thả vườn, đan mây tre, may công nghiệp, mộc dân dụng, dệt chiếu. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, phần lớn lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng. Từ nay đến cuối năm 2015, Duy Xuyên đề ra mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 3.000 lao động nông thôn trên địa bàn.

Mai Nhi