Hơn 12.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

Đông Phương |

(QNO) - Trong 3 năm (2010 - 2012) thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Quảng Nam đã có trên 12.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trên 80% người học nghề đã có việc làm thông qua các hình thức như tìm được việc làm tại các doanh nghiệp, tự tạo được việc làm mới, hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng với hiệu quả, năng suất cao hơn, hoặc vẫn làm nông nghiệp nhưng tận dụng được thời gian nông nhàn làm những công việc khác để có thêm thu nhập.

Kế hoạch thực hiện đề án trong năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 tiếp  tục đề ra mục tiêu hỗ trợ học nghề cho 10.000 lao động nông thôn trong năm 2013 cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã. Theo đó, phấn đấu đạt 70% tỷ lệ lao động có việc làm ổn định sau học nghề; 40%  lao động nữ tham gia học nghề; 5% lao động khuyết tật học nghề; hỗ trợ đầu tư 5 cơ sở dạy nghề công lập; xây dựng 6 bộ chương trình dạy nghề: 6 bộ chương trình; đào tạo bồi dưỡng cho 200 lượt cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, người dạy nghề.

Đông Phương