Hơn 18 nghìn lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

VĂN SỰ - D.LỆ |

Hôm qua 30.10, ông Nguyễn Đình Tâm - Thường trực HĐND tỉnh và đại diện các ban HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT về vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) giai đoạn 2010- 2013.

Theo báo cáo của các ngành, 3 năm qua tổng số LĐNT được hỗ trợ học nghề trong toàn tỉnh là 18.546 người, trong đó nghề phi nông nghiệp là 10.506 người, nghề nông nghiệp 8.040 người. Trong đó, số LĐNT đã hoàn thành các khóa học nghề là 17.878 người. Tổng nguồn kinh phí thực hiện đề án giai đoạn này là 89,707 tỷ đồng (Trung ương 88,017 tỷ đồng, địa phương 1,69 tỷ đồng). Số người học xong được doanh nghiệp tuyển dụng, tự tạo việc làm đạt 77,52%. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện đề án các cấp chưa đồng bộ, cấp cơ sở còn gặp nhiều lúng túng trong khi triển khai đề án, tuyên truyền chưa mạnh mẽ, chưa điều tra đúng về nhu cầu học nghề trong nhân dân, trung tâm dạy nghề các huyện nghèo chưa được đầu tư cơ sở vật chất và con người. Vấn đề hỗ trợ LĐNT học nghề còn thiếu sự gắn kết giữa địa phương, doanh nghiệp, người học nghề khó tìm việc làm hoặc khó tiêu thụ sản phẩm, tổ chức dạy nghề không đồng đều, tiến độ giải ngân chậm. Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, tiền ăn cho đối tượng học nghề, tiền đi lại, định mức đào tạo còn quá thấp... Đại diện các ngành liên quan kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung những chính sách không còn phù hợp của Quyết định 1956, giải quyết vướng mắc trong giải ngân kinh phí, điều chỉnh một số chỉ tiêu tại một số nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác đào tạo nghề nhằm tạo điều kiện đổi mới và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này...

VĂN SỰ - D.LỆ