Khai giảng khóa đào tạo nghề cho 20 nông dân

D.L |

Phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Duy Xuyên đã khai giảng lớp đào tạo nghề nuôi gà thả vườn an toàn cho 20 nông dân của thị trấn Nam Phước. Đây là lớp nghề nông nghiệp được mở theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 của huyện Duy Xuyên. 20 học viên đều là những nông dân đã từng nuôi gà nay được nâng cao kiến thức, năng lực chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo sản phẩm chất lượng, biết cách tiếp cận thị trường. Sau khóa học, Phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên sẽ tiến hành các thủ tục để thành lập chi hội chăn nuôi gà thị trấn Nam Phước, giúp người dân chia sẻ kinh nghiệm với nhau và tạo dây chuyền nuôi gà sạch, có đầu ra ổn định.

D.L