Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lý"

KHÁNH LINH |

(QNO) – Sáng 27.8, tại TP.Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lý”, nhằm làm rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất xứ Quảng trong tiến trình hình thành, phát triển.  

Các tham luận đã làm rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất xứ Quảng trong tiến trình hình thành, phát triển. Ảnh: K.L.
Các tham luận đã làm rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất xứ Quảng trong tiến trình hình thành, phát triển. Ảnh: K.L.

Với hơn 30 tham luận của các nhà nghiên cứu, tác giả đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước, hội thảo đã tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: Lịch sử khai khẩn của vùng đất Quảng Nam (bàn thảo về quá trình khai khẩn, các luồng di dân, sự hình thành tính cách trong tiến trình lịch sử xứ Quảng); làng xã trong lịch sử của vùng đất Quảng Nam (thảo luận địa danh làng xã, lịch sử hình thành và văn hóa làng xã, vai trò của làng xã trong lịch sử xứ Quảng).

Phân tích tổ chức bộ máy chính quyền ở Quảng Nam qua các thời kỳ lịch sử; nhóm nội dung Quảng Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

Quảng Nam là vùng đất có vị trí chiến lược, nơi hội tụ và kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau. Ảnh: K.L
Quảng Nam là vùng đất có vị trí chiến lược, đặc biệt là nơi hội tụ và kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau. Ảnh: K.L

Theo Ban tổ chức, Quảng Nam là vùng đất có vị trí chiến lược, nơi hội tụ và kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây cũng là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ danh nhân, giàu lòng yêu nước và có truyền thống cách mạng. Trong lịch sử, vùng đất này từng là kinh đô của vương quốc Champa.

Sau cuộc “bình Chiêm” của vua Lê Thánh Tông năm 1471, Quảng Nam chính thức trở thành Đạo Thừa tuyên thứ 13 của Đại Việt. Suốt tiến trình hơn 550 năm gia nhập và phát triển cùng quốc gia, dân tộc, Quảng Nam thể hiện vai trò là phên giậu, tiền đồn để các thế hệ tiền nhân mở cõi về phương Nam, xác lập chủ quyền, tổ chức quản lý. Vì vậy, lịch sử vùng đất này cũng gắn liền với lịch sử khai lập, tổ chức quản lý và mở mang bờ cõi về phía Nam của dân tộc Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, những giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước, kiên cường vượt gian khó, năng động và sáng tạo của người dân xứ Quảng tiếp tục được phát huy trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, cùng đóng góp chung vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước.

TAGS

Để Danh xưng Quảng Nam là thương hiệu

NGỌC THƯƠNG |

Chiến lược nào để Danh xưng Quảng Nam với trọn 550 năm hình thành là một thương hiệu có hấp lực với nhà đầu tư và du khách? Hẳn phải bắt đầu từ câu chuyện phát triển trên nền tảng vốn có của vùng đất.

Kế thừa, gánh vác và phát huy danh xưng Quảng Nam

XUÂN HIỀN - ALĂNG NGƯỚC - ĐOÀN ĐẠO |

Hành trình 550 năm danh xưng Quảng Nam được nhìn nhận khá rõ nét tại Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển (1471 - 2021)” diễn ra hôm qua 28.12.