Đầu tư 325 tỷ đồng phát triển thủy lợi nhỏ, nội đồng và công trình tưới tiên tiến

AN BÌNH 20/01/2021 14:06

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo nghị quyết, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ kênh mương được kiên cố đạt hơn 70%, đầu tư kiên cố ít nhất 200km (bình quân 40km/năm); đầu tư xây dựng ít nhất 25 công trình thủy lợi nhỏ (bình quân 5 công trình/năm); xây dựng hơn 50 công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (bình quân 10 công trình/năm).

Cụ thể, đối với khu vực I: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành (trừ các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và xã hải đảo thuộc các địa phương), HĐND tỉnh thống nhất ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư công trình; ngân sách cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã 30% để đầu từ kiên cố hóa kênh mương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư công trình (không quá 3 tỷ đồng/công trình); ngân sách cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã 30% đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ. Hỗ trợ tối đa 50% tổng mức đầu tư công trình (không quá 40 triệu đồng/ha) đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Khu vực II: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn và các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố đã nêu tại khu vực I được ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư công trình; ngân sách cấp huyện 10% thực hiện kiên cố hóa kênh mương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 90% tổng mức đầu tư công trình (không quá 3 tỷ đồng/công trình) đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ. Hỗ trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư công trình (không quá 60 triệu đồng/ha) đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Khu vực III: Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My được ngân sách tỉnh hỗ trợ 95% tổng mức đầu tư công trình; ngân sách cấp huyện 5% thực hiện kiên cố hóa kênh mương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 95% tổng mức đầu tư công trình (không quá 3 tỷ đồng/công trình) đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ. Hỗ trợ tối đa 90% tổng mức đầu tư công trình (không quá 80 triệu đồng/ha) đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% đối với các công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý để thực hiện kiên cố hóa kênh mương và đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ. Ngoài ra, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ tối đa 50% đối với các khu vực (không quá 10 triệu đồng/ha) để san phẳng đồng ruộng.

Tổng nguồn vốn đầu tư kiên cố hóa kênh mương khoảng 200 tỷ đồng; phát triển thủy lợi nhỏ khoảng 75 tỷ đồng; đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước khoảng 50 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25.1.2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đầu tư 325 tỷ đồng phát triển thủy lợi nhỏ, nội đồng và công trình tưới tiên tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO