Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của các huyện miền núi

CHÂU NỮ 27/09/2023 06:56

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu UBND các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). 

Trong đó lưu ý lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, chương trình và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân.

UBND các huyện miền núi tập trung rà soát, đánh giá để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đối với từng chương trình.

Cùng với đó, rà soát gửi đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư các dự án có khả năng giải ngân ngay cho các Văn phòng Chương trình MTQG.

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG; trong đó ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 đã được giao vốn cho các địa phương.

Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, các Văn phòng Chương trình MTQG tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn của từng chương trình tại các địa phương; chủ động điều chuyển vốn đã phân bổ từ địa phương không đủ khả năng giải ngân hết vốn sang địa phương khác có nhu cầu nhằm đảm bảo cuối năm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của các huyện miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO