Quy hoạch - Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Nam

Trịnh Dũng 08/04/2024 15:57

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND cấp huyện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, địa phương xác định "giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện". Tỷ lệ giải ngân cao - thấp là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND cấp huyện khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đúng thời gian yêu cầu. Việc phân bổ vốn phải đúng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân, đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên kết vùng, đặc biệt các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

giai-ngan-1-(1).jpg
Các chủ đầu tư được yêu cầu phải có kế hoạch giải ngân của từng dự án cụ thể.

Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án (tháng, quý) gửi về Sở KH-ĐT trước ngày 15/4/2024 để theo dõi và giám sát, tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân. Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên để bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời trực tiếp đôn đốc các nhà thầu tư vấn, thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời nhưng cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công...

Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, UBND tỉnh đã ra chỉ thị phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công 2024, theo các mốc thời gian cụ thể:

Đến hết ngày 30/6/2024, giải ngân đạt hơn 40% (kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài giải ngân sang 2024 đạt 50%). Hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt hơn 60% (kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt trên 70%). Đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt hơn 90% (kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt 100%). Và đến hết ngày 31/1/2025, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/3/2024, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 8,9% so với kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh (629,727 tỷ đồng). Theo thống kê của Bộ Tài chính, Quảng Nam xếp hạng thứ 57/63 tỉnh, thành về tỷ lệ giải ngân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO