Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

N.ĐOAN 05/05/2023 10:39

(QNO) - Sáng nay 5/5, tại Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) tỉnh vay lại với số tiền hơn 228,4 tỷ đồng của các dự án để đảm bảo phù hợp với quy định về tỷ lệ vay lại giữa ngân sách tỉnh vay lại và ngân sách trung ương cấp phát, các hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ, thực hiện thủ tục giải ngân và triển khai dự án.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan tại kỳ họp. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan tại kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Về tình hình triển khai các dự án vốn vay nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, tổng kế hoạch vốn nước ngoài đã giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 1.222,7 tỷ đồng/4.088,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30% so với kế hoạch vốn.

Trong đó, vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát giải ngân 482,9/1.660,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29%; vốn ngân sách tỉnh vay lại giải ngân 739,8/2.427,8 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch vốn.

Theo ông Thử, việc trình HĐND tỉnh thống nhất phương án bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại tại kỳ họp này để đảm bảo thực hiện các thủ tục giải ngân và tổ chức triển khai các dự án có sử dụng vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/2/2022, phù hợp với quy định về tỷ lệ vay lại giữa ngân sách tỉnh vay lại và ngân sách trung ương cấp phát, các hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ.

Thẩm tra về nội dung này, theo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, qua xem xét, nội dung đề nghị nêu trên đã được cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đảm bảo về tỷ lệ vay lại của ngân sách tỉnh theo quy định; kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại sau khi bổ sung hơn 228,4 tỷ đồng đảm bảo phù hợp và không vượt hạn mức dư nợ vay còn lại của ngân sách tỉnh.

Theo đó, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn nước ngoài và bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát và ngân sách tỉnh vay lại của 5 dự án với số tiền hơn 891,1 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương cấp phát hơn 662,7 tỷ đồng tại Quyết định số 236/QĐ-TTg; ngân sách tỉnh vay lại hơn 228,4 tỷ đồng) theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2629/TTr-UBND ngày 28/4/2023.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT giải trình thêm về tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài tại kỳ họp. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT giải trình thêm về tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài. Ảnh: N.Đ

Qua khảo sát thực tế một số dự án sử dụng vốn nước ngoài gồm dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam, dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành, ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho hay, các dự án có tổng mức đầu tư lớn, được thực hiện từ khá lâu, trong quá trình thực hiện, các dự án đã được điều chỉnh, gia hạn hiệp định vay đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện.

Đến nay, có 15 hạng mục công trình của 2 dự án đã được đầu tư hoàn thành; một số hạng mục công trình đang tiếp tục thực hiện. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thi công của một số công trình vẫn còn chậm, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành vẫn còn nhiều diện tích đất chưa được giải phóng mặt bằng để bàn giao thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ, ông Nguyễn Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan, chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo cam kết, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn chế thấp nhất việc kéo dài, gia hạn thời gian hiệp định và các chi phí phát sinh liên quan.

Trong trường hợp đã áp dụng mọi biện pháp để giải phóng mặt bằng nhưng không đạt hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là trong trường hợp không được tiếp tục gia hạn hiệp định, đề nghị cần đánh giá toàn diện dự án, xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp, khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả dự án…

Ngoài ra, ông Đức cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trong thời gian qua. Trong đó cần phân tích làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO