Nhà nước và cử tri

Đề nghị khẩn trương trả đất ngoài quy hoạch trồng cao su cho địa phương quản lý

H.QUANG 17/04/2024 08:49

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn đề nghị thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Công ty Nông trường cao su Quảng Nam, UBND tỉnh cho biết đã đề nghị Sở TN-MT đôn đốc các đơn vị khẩn trương lập thủ tục trả diện tích đất chồng lấn và đất không còn nhu cầu sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

Cụ thể, trong Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, theo UBND tỉnh, Sở TN-MT đã có Công văn số 359, ngày 8/3/2021 về việc phối hợp, rà soát đất quy hoạch; đất giao, cho thuê nhưng không trồng cây cao su để lập thủ tục giao về địa phương quản lý theo quy định pháp luật, trong đó hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đăng ký làm việc với UBND huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích đất chưa thực hiện trong phạm vi đất quy hoạch trồng cây cao su đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo Phòng TN-MT tham mưu UBND huyện có báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý gửi về Sở TN-MT để phối hợp với Sở NN&PTNT tổng hợp, rà soát báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đến nay, UBND huyện Nông Sơn chưa có báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý gửi về Sở TN-MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã lập phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000 và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cao su tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, được Sở TN-MT thẩm định tại Công văn số, 234 ngày 27/1/2022.

Hiện nay, công ty đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính để lập thủ tục giải quyết các tồn tại trong quá trình quản lý, sử dụng đất của công ty theo quy định.

Sở TN-MT cũng đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam trong việc thực hiện dự án trồng cây cao su tại huyện Nông Sơn và huyện Phước Sơn.

Sở TN-MT đã ban hành Kết luận thanh tra số 543, ngày 8/8/2022 về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5368, ngày 15/8/2022 về việc xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công ty: “Đối với phần diện tích đất không trồng cao su, công ty khẩn trương lập thủ tục đưa ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh lại quy hoạch vùng phát triển trồng cây cao su cho phù hợp; ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng để thực hiện đo đạc, lập thủ tục trả lại phần diện tích đất chồng lấn, không còn nhu cầu sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và bàn giao lại cho UBND các huyện Nông Sơn, Phước Sơn và UBND các xã liên quan quản lý, sử dụng theo đúng quy định”.

Đến nay, theo báo cáo thì Sở TN-MT chưa nhận được hồ sơ đề nghị trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Công ty Nông lâm trường cao su Quảng Nam trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Phước Sơn.

Do đó, đề nghị Sở TN-MT đôn đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Công ty Nông lâm trường cao su Quảng Nam khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5368, ngày 15/8/2022 để lập thủ tục trả diện tích đất chồng lấn và đất không còn nhu cầu sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị khẩn trương trả đất ngoài quy hoạch trồng cao su cho địa phương quản lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO