Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2022

P.V 10/06/2022 19:17

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/06/2022 đến ngày 24/06/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 19/6/2022 (05h00-06h00 và 16h30-18h00)

Một phần xã Tam Nghĩa, Tam Quang, Công ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và Đô thị Chu Lai Trường Hải, Công ty CP Kính nổi Chu Lai, Công ty CP SX Sô Đa Chu Lai (NM Sô đa Chu Lai)

Ngày 19/6/2022 (5h00 - 18h00)

Công ty CP Gạch men Anh Em, một phần TT Núi Thành, trạm Tam Hiệp 2, KDC Chợ Trạm, KDC Chợ Trạm T2, T3, khu đô thị Tam Hiệp 2, 3, UB Tam Hiệp, An Tân 1, 2, 5, 9, 10, khối 2 Thị trấn, Xí nghiệp May Núi Thành, chợ Núi Thành, cầu Tam Giang, Tam Giang 1, 2, 2-1, 3, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8, Hoà An, cảng cá An Hòa, KDC TT Núi Thành, TĐC Tam Quang 2, Chi cục Thuế NT, Khương Quang 2, Khương Quang, UB thị trấn Núi Thành, KDC Đà Thành, Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam, KDC Tam Quang T1, T2, T3, KDC Bệnh viện TW, Trường cấp 3 NT, KDC thị trấn T2, T3, BHXH Núi Thành, vịnh An Hòa 1, 2, 6, Kiểm Ngư 3, TĐC 617, BV TW QNam T1, T2, T3, T4, Nam Sơn 2, Dacotex, Hữu Toàn T1, T2, Sơn Hà, Quan Châu, Quan Châu T2, CCI T1, T2, Trường Hải KiA T1, T2, T3, Ngân hàng Nông nghiệp, Kẹo dừa Thành Tài, Chí Thành, Vinh Gia T1, T2, Hoàng Huy Hưng, Sài Gòn Hào Hưng, Nhà máy nước, Khương Nhơn, Thu phí cao tốc, MĐ An Thịnh, Kính nổi Chu Lai, Việt Khánh, Ức Thịnh, Ức Thịnh T2, Đất Quảng T7, Nguyên liệu giấy, Phương Tuân, Xử lý nước thải, Lê Ba, Sĩ Dũng T1, T2, Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN, Max Packaging, Mapei, Nam Sơn, NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Thép Trường Hải, Khung Gầm T1, Khung Gầm T1-1, Khung Gầm T2, Xử lý nước thải Trường Hải, Máy Nông nghiệp, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trường Hải T3, TĐC Tam Hiệp T1, TĐC Tam Hiệp T2, Khương Đại, Cảng Tam Hiệp T1, Cảng Tam Hiệp T2, Gas miền Trung, CS Cầu vượt, Hoa Chen, Surimi, QuaNa-Shin, Bao bì Hồng Đào, TS Trung Hải, Tín Hưng, Tuyển cát NT, Việt Hoa QNam, Bê Tông Hà Nội, Tokai-Sand, Silica, Comin An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Asphalt, XL nước thải 2, NumberOne T1, T2, T3, T4, T5, T6, Cảng Trường Hải T3, Cảng Trường Hải T4, Tam Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp T4, Nguyên liệu giấy T2, T3, Mai Kỳ Hà, Xăng dầu Hòa Khánh, Nguyên liệu giấy T4, Bao bì Kimpack, , Rừng Việt Quảng Nam, Xăng dầu Chu Lai, Trạm Bao bì Trường Hải, Dinco T2, Thăng Long_NLMT, Sơn Hà T3_NLMT, Chu Lai, QNam_NLMT, PTHT QNam_NLMT, Phú Long 2_NLMT, Gre_NLMT, Đất Quảng T8_NLMT, Hội An_NLMT, Phạm Minh Gia, Chu Lai Solar_NLMT, Newfarm_NLMT

Ngày 23/6/2022 (05h00-06h00 và 12h00-13h00)

Xã Tam Xuân 1, 2

Ngày 23/6/2022 (5h00 - 13h00)

Trạm Tam Xuân 3-1.

Ngày 24/6/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Nhà máy nước Tam Hiệp

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 18/6/2022 (7h30 - 10h00)

KP Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh

Ngày 18/6/2022 (7h30 - 10h00)

KP Trường Đồng, phường Tân Thạnh

Ngày 18/6/2022 (14h30 - 17h00)

KP Phú Phong phường An Phú; Đường Ngô Thì Nhậm; KDC Nam Nguyễn Huệ;  KP Hương Trung phường Hòa Hương

Ngày 19/6/2022 (04h30 - 16h00)

Cụm công nghiệp Thuận Yên, Công ty giày da Phước Kỳ Nam, Trại giam CA tỉnh, KP Đông Trà, KP Đông Yên, KP Trà Cai, KP Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận

Ngày 23/6/2022 (05h00-06h00)

Phường An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa, một phần xã Tam Phú

Ngày 24/6/2022 (05h00-06h00)

Phường An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa, một phần xã Tam Phú

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/6/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm Tam Vinh 5, MĐ Thái  Bình, MĐ Thái Bình 2, MĐ Chò Ró 2-T1, MĐ Chò Ró 2-T2

Ngày 24/6/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm Đập chính Phú Ninh

Ngày 24/6/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm Đập tràn Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 18/6/2022 (6h30 - 11h00)

Trạm Số 6_Tổ Đồng Bàu, Huyện ủy, Bảo hiểm xã hội Bắc Trà My

Ngày 18/6/2022 (10h00 - 13h30)

Một phần tổ Mậu Cà

Ngày 18/6/2022 (12h30 - 17h30)

Trạm Bệnh viện, Trung tâm Y tế, tổ Đàng Nước

Ngày 19/6/2022 (06h00-07h00 và 14h30-15h30)

Xã Trà Đốc

Ngày 19/6/2022 (6h00 - 15h30)

Xã Trà Sơn, Trà Tân

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 18/6/2022 (06h00- 06h30 và 16h00-16h30)

Xã Trà Mai, Trà Cang

Ngày 18/6/2022 (6h00 - 16h30)

Xã Trà Tập

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 18/6/2022 (5h00 - 9h30)

Trạm Kế Xuyên 3

Ngày 19/6/2022 (05h00-06h00 và 16h00-18h00)

Trạm Bình Lãnh 1A

Ngày 21/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Cẩm Tú

Ngày 21/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Khánh Vĩnh 3

Ngày 21/6/2022 (13h00 - 15h30)

Trạm Khánh Vĩnh 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 19/6/2022 (05h00-06h00 và 16h00-18h00)

Huyện Hiệp Đức

Ngày 19/6/2022 (4h45 - 18h00)

Trạm CCN Tân An, Kim Thành Lưu, Gỗ Công nghiệp MDF, Bách Khoa

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 19/6/2022 (05h00-06h00 và 16h00-18h00)

Thôn 8, 9 xã Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 19/6/2022 (6h00 - 11h00)

CCN Quế Cường, thôn Thạch Khê xã Quế Mỹ

Ngày 23/6/2022 (7h00 - 9h30)

Thôn Phước Thành-xã Quế Thuận

Ngày 23/6/2022 (10h00 - 12h00)

Thôn An Lộc -xã Quế Minh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 18/6/2022 (7h00 - 17h30)

Trạm UB huyện Duy Xuyên

Ngày 20/6/2022 (06h00-06h30 và 15h30-16h00)

Xã Duy Châu; Trạm gạch Duy Châu, NLMT UCD

Ngày 20/6/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm Nam Hà 2

Ngày 22/6/2022 (7h00 - 17h30)

Trạm thôn 3 Duy Hải

Ngày 22/6/2022 (13h00 - 17h30)

Trạm thôn 3 Duy Hải; TĐC Duy Hải 5; TĐC Duy Hải 2; TĐC Duy Hải 2-1; TĐC Duy Hải 2-2

Ngày 23/6/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Chợ Võ; Chiêm Sơn; NLMT Chiêm Sơn T1; NLMT Chiêm Sơn T2 và hầm Chiêm Sơn

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 19/6/2022 (4h00 - 17h00)

Công ty CP sợi Quảng Đà

Ngày 24/6/2022 (5h00 - 16h00)

Khối Phong Nhị phường Điện An; khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung; Bến xe Bắc Quảng Nam; Công ty CP BV đa khoa Vĩnh Đức; Chiếu sáng Quốc lộ 1A (trạm T3)

Ngày 24/6/2022 (6h30 - 9h00)

Trạm Điện Hồng 1 (T1)

Ngày 24/6/2022 (6h30 - 16h00)

Công ty cổ phần Dewoo, Công ty CP Đầu tư và Sản xuất  Petro miền Trung

Ngày 24/6/2022 (7h00 - 16h00)

Công ty CP giấy Sài Gòn miền Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Từ 23h00 ngày 19/6/2022 - 00h00 ngày 20/6/2022 và 04h00-05h00 ngày 20/6/2022

Khối Bàu Súng, Thanh Chiếm, phường Thanh Hà; khối Tân Hòa, Hòa Thanh, Tân Lập, phường Tân An, khối Xuân Thuận, phường Cẩm Phô; khối Sơn Phô 1, 2, An Mỹ, Thanh Nam, Phường Cẩm Châu, Khối Phong Hòa, phường Sơn Phong.

Từ 23h00 ngày 19/6/2022 - 05h00 ngày 20/6/2022

Xã Đảo Cù Lao Chàm; một phần thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, khối Phước Tân, phường Cửa Đại

Ngày 20/6/2022 (9h30 - 11h00)

Trạm KS Thiên Phú

Ngày 20/6/2022 (13h15 - 15h00)

Trạm KS Song Bảo

Ngày 20/6/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm KS Lasenta

Ngày 21/6/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm KS HA Beach

Ngày 21/6/2022 (9h30 - 11h00)

Trạm KS Hoa Cọ

Ngày 21/6/2022 (13h15 - 15h00)

Trạm bơm tăng áp Cẩm Thanh

Ngày 21/6/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm KS Hội An 1

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 23/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm thị trấn 5, ngã tư thị trấn

Ngày 23/6/2022 (6h30 - 11h30)

Trạm Trước Hà 1, Đại Lãnh 6

Ngày 24/6/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm đất màu Đại Hòa

Ngày 24/6/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm thị trấn 7

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 17/6/2022 (9h00 - 13h00)

Thôn Pà Rum, Đập tràn SB2, CNN Sông Bung 2 xã Zuôi

Ngày 18/6/2022 (5h00 - 17h00)

Một phần xã Cà Dy

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 18/6/2022 (7h30 - 10h30)

Thôn A Duông 2, TT Prao

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO