Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.8 đến ngày 2.9.2022

P.V 19/08/2022 18:32

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/08/2022 đến ngày 02/09/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 27/8/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Kính nổi Chu Lai

Ngày 01/9/2022 (7h00 - 17h00)

Công ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và ĐT Chu Lai Trường Hải

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 27/8/2022 (7h30 - 10h30)

Tổ 1 KP 1 phường An Xuân

Ngày 27/8/2022 (13h30 - 16h00)

KP Mỹ Thạch Trung phường Hòa Thuận

Ngày 28/8/2022 (6h00 - 11h30)

KDC số 6 KP Mỹ Thạch Đông phường Tân Thạnh

Ngày 29/8/2022 (13h30 - 16h00)

KP 8 phường An Sơn

Ngày 29/8/2022 (13h30 - 16h00)

KP Mỹ Thạch Trung phường Hòa Thuận

Ngày 30/8/2022 (7h30 - 10h00)

Một phần KP 4; 5 phường An Sơn

Ngày 30/8/2022 (13h30 - 16h00)

Tổ 5 KP 1 phường Phước Hòa

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 28/8/2022 (6h30 - 16h30)

Trạm Protechgametian, Mộc Văn Sĩ, CCN Tài Đa GĐ 3, CCN Tài Đa 1, CCN Tài Đa 2, Phú Hào 2 xã Tiên Phong.

Ngày 30/8/2022 (6h30 - 13h30)

Trạm Tiên An 2 xã Tiên An

Ngày 30/8/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm Tiên Mỹ 3-1 xã Tiên Mỹ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 27/8/2022 (6h00 - 12h00)

Xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 27/8/2022 (5h00 - 16h00)

Xã Bình Đào

Ngày 27/8/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm Nhà văn hóa

Ngày 27/8/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Phước An

Ngày 27/8/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm T1 Bình Đào

Ngày 28/8/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Domex

Ngày 28/8/2022 (13h30 - 17h00)

Trạm Trường trung cấp CSGT 2

Ngày 29/8/2022 (6h30 - 9h00)

Tổ 10 Thôn Thanh Ly xã Bình Nguyên

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 27/8/2022 (6h00 - 11h00)

Thôn Bắc An Sơn, An Xá xã Quế Thọ

Ngày 27/8/2022 (6h00 - 11h00)

Khối phố An Đông thị trấn Tân Bình

Ngày 30/8/2022 (6h00 - 12h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 31/8/2022 (6h30 - 9h30)

Thôn 1, 4 xã Phước Công

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 28/8/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm GenTum 3

Ngày 29/8/2022 (6h30 - 9h00)

Tổ dân phố Yên Lư TT Hương An

Ngày 29/8/2022 (7h00 - 9h00)

Một phần thôn Phước Dương xã Quế Thuận

Ngày 29/8/2022 (9h30 - 11h30)

Một phần thôn Phước Thành xã Quế Thuận

Ngày 29/8/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Thanh Thạnh

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 27/8/2022 (6h30 - 8h30)

Thôn Lộc Trung xã Quế Lộc

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 25/8/2022 (06h00 - 17h00)

Thôn Mậu Hòa, Nam Thành, Hòa Lâm, Thôn 1 xã Duy Trung, trạm mỏ đá Duy Trung T1, T2, T3, T4, T5; trạm NLMT Anh Hùng, CSP, Khởi Minh Phát, Systech, Phú Đạt Thành

Ngày 29/8/2022 (7h00 - 16h10)

Thôn Nhuận Sơn xã Duy Phú

Ngày 30/9/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Thi Thại xã Duy Thành

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/8/2022 (7h00 - 10h30)

Khu phố chợ phường Điện Nam Bắc

Ngày 29/8/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Cục tác chiến điện tử Miền trung

Ngày 29/8/2022 (6h00 - 18h00)

Thôn Hà Quảng Bắc Phường Điện Dương, Viêm Đông, xã Điện Ngọc, sân Gôn, Công ty Quê Việt, Công ty chiếu sáng Điện Dương, Công ty Indochina Hội An Beach Villas, Khu sinh thái biển Hà Nha

Ngày 31/8/2022 (7h00 - 16h10)

Thôn Tam Thạnh xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 30/8/2022 (05h30-06h00 và 17h00-18h30)

Khối An Thái phường Minh An, khối Xuân Lâm, khối An Định, An Thái phường Minh An, khối Xuân Lâm, Hoài Phô, một phần khối Xuân Thuận phường Cẩm Phô, Thành ủy, UNBD TP Hội An.

Ngày 30/8/2022 (5h30 - 18h30)

Phường Cửa Đại, Cẩm Nam, Khối Tân Mỹ, Tân Thịnh, phường Cẩm An, Khối Tân Lập, Tân Hòa, Hòa Thanh, Xuân Mỹ phường Tân An, Khối Trường Lệ phường Cẩm Châu, một phần khối Xuân Thuận phường Cẩm Phô, khối Bàu Súng phường Thanh Hà, khối An Thái phường Minh An, Bệnh Viện Hội An, Công An TP Hội An; khối Thanh Tây phường Cẩm Châu, thôn Trà Quế xã Cẩm Hà, Khối Phong Niên, Phong Hòa phường Sơn Phong, Khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu; xã Tân Hiệp

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 28/8/2022 (07h30-08h30 và 15h00-16h00)

Xã Đại Thạnh, Đại Chánh, Gạch tuynen Đại Tân, Trang trại chăn nuôi Đại Chánh, Nhà máy Cồn Đại Tân, Đá mỹ nghệ Sa Thạch, NLMT TB-Solar, NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT Việt Hương 1, NLMT Việt Hương 2, NLMT Việt Hương 3, NLMT Vỹ Hậu, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam; Xã Đại Tân, Đại Phong, Đại Thắng, một phần xã Đại Minh, Gạch tuynen Đại Phong, May Đại Thắng; xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Nhà máy nước Cồn Đại Tân, Công ty Minh Thành, Thủy điện Sông Cùng, Trại giam An Điềm, xã Đại Hồng, Đại Sơn, Trang trại chăn nuôi Đại Sơn; Đại Quang, Gạch Đại Hưng, Đá tràng thạch, Toàn Phát, Khoáng sản Fenfast, Lặp Quang Đại Lộc, Thủy điện Đại Đồng, Nước đá Đại Quang, KTĐ Đại Quang 27/7, Tân Thành, Thanh Tùng

Ngày 29/8/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm T1 TTCN Đại Hiệp, T2 TTCN Đại Hiệp

Ngày 29/8/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Thạnh Trung

Ngày 29/8/2022 (07h00 - 10h00)

Trạm Ô Gia Nam

Ngày 31/8/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Đại Hòa 1, Thị trấn 7

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 25/8/2022 (04h00-05h00 và 16h00-17h00)

Thôn CútChrun xã  Mà cooi, TBA bảo vệ rừng, TBA BTS Mobifone Trường Sơn.

Ngày 25/8/2022 (4h00 - 17h00)

Thôn A Sờ, Pachepalanh, Làng TNLN xã Mà cooi, khu du lịch Hang Gợp huyện Đông Giang

Ngày 28/8/2022 (07h30-08h30 và 15h00-16h00)

Xã Cà Dăng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 30/8/2022 (7h30 - 9h30)

Thôn G Lao Xã Ga Ri

Ngày 30/8/2022 (9h00 - 11h00)

Thôn A Rơi Xã Ga Ri

Ngày 31/8/2022 (7h30 - 9h30)

Thôn A Chia Xã Lăng

Ngày 31/8/2022 (13h00 - 15h00)

Thôn A Tép 2 Xã Blaahee

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.8 đến ngày 2.9.2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO