Nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp của Quảng Nam giảm hơn 100ha

TÙNG CHI 15/04/2024 07:52

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích tự nhiên của Quảng Nam là 1,05 triệu héc ta, trong đó nhóm đất phi nông nghiệp gần 97 nghìn héc ta, chiếm 9,17% tổng diện tích tự nhiên; nhóm đất chưa sử dụng hơn 15,5 nghìn héc ta, chiếm 1,47%; đất có mặt nước ven biển 327ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên.

tnb-46919.jpg

Riêng nhóm đất nông nghiệp có diện tích gần 945 nghìn héc ta, chiếm 89,36% tổng diện tích tự nhiên; giảm 104ha so với số liệu thống kê cuối năm 2022.

Diện tích đất nông nghiệp giảm nhiều nhất tại huyện Đông Giang (40ha), Núi Thành (38,2ha) và giảm thấp ở các địa phương khác , như: Bắc Trà My, Duy Xuyên, Tiên Phước, TP.Hội An, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Quế Sơn, Phú Ninh, Phước Sơn, Thăng Bình; các huyện còn lại không biến động diện tích đất nông nghiệp.

Đất sản xuất nông nghiệp chiếm 192.806ha trong tổng số diện tích đất nông nghiệp, giảm 64ha so với cuối năm 2022. Đất sản xuất nông nghiệm giảm chủ yếu ở các huyện: Đông Giang, Nam Giang, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình do chuyển mục đích và thực hiện các dự án.

Diện tích trồng cây hằng năm toàn tỉnh giảm 18ha và đất trồng cây lâu năm giảm 46ha, nguyên nhân là do phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn, do nhu cầu của người dân chuyển mục đích sang đất ở và việc phát triển các khu dân cư tại đô thị, đường giao thông công cộng.

Đất lâm nghiệp giảm 80ha; giảm nhiều nhất tại các huyện: Đông Giang, Phước Sơn. Nguyên nhân đất lâm nghiệp giảm là chuyển đất rừng sản xuất sang phát triển hạ tầng công cộng trên địa bàn huyện và xây dựng trang trại chăn nuôi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diện tích đất nông nghiệp của Quảng Nam giảm hơn 100ha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO