Nhà nước và cử tri

Điều chỉnh lương hưu theo lộ trình và mang tính chia sẻ

DIỄM LỆ 24/02/2024 10:04

(QNO) - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

luong(1).jpg
Lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp. Ảnh: D.L

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh, trong đó có Quảng Nam do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển trả lời. Cử tri kiến nghị về việc cần tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) để động viên, tạo động lực cho người tham gia chính sách...

Bộ LĐ-TB&XH trả lời: Pháp luật BHXH quy định “mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH”, theo đó mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của người lao động được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng BHXH và thời gian người lao động đã đóng BHXH.

Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động khi còn làm việc.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của người nghỉ hưu, đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ, đặc biệt là người nghỉ hưu trước năm 1995 và người có mức lương hưu thấp. Thông qua việc điều chỉnh lương hưu, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH đã chỉ rõ: “Lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách nhà nước, quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”.

Triển khai Nghị quyết số 28, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 như sau: Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108.

Ngoài ra, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995, sau khi thực hiện điều chỉnh nêu trên mà có mức hưởng thấp hơn 2,7 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300 nghìn đồng/tháng; đối với người sau điều chỉnh có mức hưởng cao hơn 2,7 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức bằng 3 triệu đồng/tháng.

Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ khi thực hiện Nghị quyết số 28 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định của Luật BHXH và Nghị quyết số 28.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điều chỉnh lương hưu theo lộ trình và mang tính chia sẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO